เข้าสู่เว็บไซด

  หกสิบปี เฉลิมราชย์ซ้อง สดุดี   องค์ภูมี จอมบดินทร์ ปิ่นสยาม
 

พระเกียรติก้อง ปรากฎหล้า สง่างาม

  ทุกเขตคาม น้อมประณต ยศไกร
    ครองแผ่นดิน โดยธรรม พระดำรัส   สองพระหัต ทรงครอง ให้ผ่องใส
  พระการุณย์ อุ่นหล้า ประชาไทย   ถวายชัย ขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ"
         
     
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี