ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเมืองราชบุรี
     
 
 
                   
การทำของใช้จากไม้มะพร้าว   โดย..นายเสน่ห์ ปลื้มบำเรอ
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 7 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                   
การทอผ้าด้วยกี่กระตุก   โดย..นางสาววาสนา อินทร์ยอด
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                   
การทำเครื่องมือปรับระดับดิน
เพื่อการเทือกนา
 

โดย..นายสุเทพ ระย้าย้อย
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง
ังหวัดราชบุรี

                   
การทำเครื่องมือซ่อมข้าวในระยะ
ข้าวกล้านาหว่านน้ำตรม
  โดย..นายเลิศ คิดคุ้มคำ
บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                   
การทำเครื่องทองเหลือง   โดย..กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านเขาลอย
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี