ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซด์ วันนี้เป็น...
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
สถาบันเกษตรกร
แผนพัฒนาการเกษตร A4
วิสาหกิจชุมชน
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจฯ
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พืชเศรษฐกิจอำเภอเมือง
การจัดการความรู้KM
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
แผนที่แสดงที่ตั้ง
ข้อมูลศูนย์บริการฯ
โครงการประจำปี 58
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สำนักงานจังหวัดราชบุร
กรมส่งเสริมการเกษตร  
เกษตรจังหวัดราชบุรี  ขณะนี้เป็นเวลา

  แหล่งผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอโพธาราม
อำเภอจอมบึง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบางแพ
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอปากท่อ
อำเภอวัดเพลง
อำเภอสวนผึ้ง
กิ่งอำเภอบ้านคา
กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านน้ำพุ
กลุ่มแม่บ้านนาหนอง
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
  แนะนำวิชาการและเทคโนโลยีใหม่   
การจัดการองค์ความรู้ ปี 2558 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ... หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม...
KM ข้าว...การควบคุมศัตรูแบบเกษตรอินทรีย์...การผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ...
การจัดการปลูกและดูแลรักษาข้าว...
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า...
  ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอเมืองราชบุรี  

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ผู้จัดการ

นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหง
ณ. โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561


ดูข่าวย้อนหลังได้ที่
ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลังด้านล่าง


นายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ห้องสมุดการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนฯ
ศูนย์บริการศัตรูพืชฯ
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ท่องเที่ยว
ใบรับรองเงินเดือน

เบอร์โทรศัพท์ทั่วไป
รหัสไปรษณีย์


ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร/โทรสาร 0-3233-7470         E-mail : rab_mueang@doae.go.th