นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร
ร่วมเป็นประธานในงาน จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองราชบุรี
ณ ลานหน้าห้างโรบินสันเมธาวลัย อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชฃุมชนและของดีเมืองราชบุรี

 
นายมงคล จอมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กล่าวความเป็นมาของงานฯ
นายสุรพล แสวงศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
กล่าวเปิดงานฯ
นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
และหัวหน้ากลุ่มฯ เข้าร่วมงาน

นายสุรพล แสวงศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ตัดริบบิ้นเปิดงานฯ
รองผู้ว่าราชการฯ เดินชมสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ
รองผู้ว่าราชการฯ เดินชมสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ 
 

 
 
รองผู้ว่าราชการฯ เดินชมสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ
 
รองผู้ว่าราชการฯ เดินชมสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ
 
 
     
 
 
 
 
สินค้าวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
 
สินค้าวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
 
         
 
 
 
 
สินค้าวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
 
รองผู้ว่าราชการฯ เดินทางกลับ
 
         
     
ภาพโดย นางสาวมาลินีย์ อินทร์วงศ์
ลงเว็บไซต์์โดย นายสัมพันธ์ ทองอินคำ